ภัยอันตรายในโลกออนไลน์ทุกวันนี้น่ากลัวขึ้นทุกวัน ทั้งการหลอกลวง การแอบแฝง มาในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบวิธีแปลกประหลาดสุดจะจินตนาการได้ ทุกวันนี้จึงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยตกเป็นเหยื่อของการล่อลวงกันโดยไม่รู้ตัว ทั้งข่าวปลอม ข่าวลวง ข้อความฟิชชิ่ง และผู้ตกเป็นเหยื่อก็ไม่ใช่เด็กน้อยไร้เดียงสาไม่รู้ความจากที่ไหน แต่เป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านอะไรมาในชีวิตที่ตกเป็นเหยื่อ

โลกออนไลน์นั้นเต็มไปด้วยสิ่งใหม่  มีอะไรแปลกใหม่ตลอดเวลา ต้องอาศัยวิจารณญาณและการสังเกตส่วนบุคคลและนั่นคือสิ่งที่ Google กำลังจะสร้างให้มันเกิดขึ้นในเด็ก ๆ และเยาวชนรุ่นใหม่ให้พวกเขามีวิจารณญาณส่วนบุคคล ในการวิเคราะห์ และแยกแยะด้วยตนเอง ก่อนจะเข้าสู่โลกออนไลน์เพื่อสร้างสังคมออนไลน์ที่มีคุณภาพมากขึ้นในอนาคต

แคมเปญ “Be Awesome” เป็นโปรแกรมที่ Google ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยออนไลน์ชั้นนำ ได้แก่ สถาบันความปลอดภัยของครอบครัวทางอินเทอร์เน็ต ออกแบบตัวโปรแกรมที่ประกอบด้วยห้าบทเรียนสำคัญที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้และใช้มันในการเป็นต้นแบบความคิดเมื่อเขาสู่โลกออนไลน์ในยามที่พวกเขาเติบโตขึ้นในอนาคต

  • Be Internet Smart: Share with care – เป็นผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่ฉลาด แชร์ด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวัง
  • Be Internet Alert: Don’t fall for fake – เป็นผู้ใช้อินเตอร์ที่รู้จักระวังภัย การทำความเข้าใจระหว่างสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่ปลอมเป็นบทเรียนที่สำคัญอย่างแท้จริงในด้านความปลอดภัยออนไลน์
  • Be Internet Strong: Secure your secrets  -เป็นผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่เข็มแข็ง ปกป้องรักษาความลับส่วนบุคคล
  • Be Internet Kind: It’s cool to be kind – เป็นผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่โอบอ้อมอารี  ปฏิบัติกับผู้อื่นในแบบที่ตัวเองต้องการได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกัน เพื่อโลกออนไลน์ที่สร้างผลดีแก่ผู้อื่นและป้องกันพฤติกรรมข่มขู่
  • Be Internet Brave: When in doubt, talk it out – เป็นผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่กล้าหาญ เมื่อพบสิ่งที่สงสัยกล้าถามหรือปรึกษาผู้ใหญ่

บทเรียนสำหรับเด็ก ๆ จะถูกนำเสนอในรูปแบบของเกมฟรีออนไลน์ที่เรียกว่า Interland ดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้สึกเหมือนกำลังเรียนอยู่ แต่เป็นการเล่นเกมบนเว็บ ในเกมจะพาให้เด็ก ๆ ได้ไปสำรวจดินแดนแห่งจินตนาการที่พวกเขาต้องต่อสู้กับแฮกเกอร์ และผู้จะดักฟิชเชอร์ล่อเหยื่อ เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่คล้ายกับผู้ประสงค์ร้ายในโลกอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน

จะเห็นว่าแต่ละหัวข้อที่ Google ต้องการเสริมสร้างให้กับเด็ก นับเป็นปัจจัยสำคัญที่กำลังสร้างปัญหาขึ้นมากมายในสังคมออนไลน์ของรุ่นเราอยู่ทุกวันนี้ การเสพข่าวและแชร์ข้อมูลที่ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่สามารถแยกแยะความเป็นจริงกับลวงได้ด้วยตนเอง ไม่ปกป้องรักษาความลับส่วนตัว ใช้สังคมออนไลน์ด้วยเจตนาร้ายและไม่บริสุทธิ์เพื่อทำลายผู้อื่น

นอกจากเด็ก ๆ แล้วในโปรแกรม Be Internet Awesome ยังให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ปกครอง ครู และเด็กในวัยนักศึกษาด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้ที่สนใจอยากลองดูรายละเอียดแคมเปญนี้ของ Google

สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ beinternetawesome

 

ที่มา: verizon, appdisqus

ยังไม่ระบุตำแหน่ง