***รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา ปี 2022***

บริษัท เฮงเทค จำกัด (ศรีราชา ชลบุรี) มีความพร้อมและยินดีที่จะรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรี และปวส. ตลอดปี 2022

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • Blockchain Developer (NFT Games)
 • Front-end Developer (Games Programing)
 • Back-end Developer (Games Programing)
 • Graphic Designer (Games Design)
 • Graphic Designer (Digital Marketing)
 • Digital Maketing Specialist

ลักษณะการฝึกงานและสหกิจศึกษา

 •  ปฏิบัติงานที่ออฟฟิศ
 • ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองได้
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะในการสื่อสารดี
 • มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

สำหรับผู้ที่สนใจ

สามารถกรอกใบสมัครผ่าน https://hengtechco.com/jobs/ เท่านั้น

 • Resume / portfolio
 • วิดีโอแนะนำตัวเอง และประสบการณ์ ไม่เกิน 3 นาที (Upload และ ส่ง Link มาที่เว็บบริษัท )
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hengtechco