ประกาศรับสมัครพนักงาน

ริษัท เฮงเทค จำกัด (ศรีราชา ชลบรี) ต้องการพนักงานทีมีใจรักในบล็อคเชน เกมส์ เวบ 3.0 และมีทัศนคติเดียวกันกับเรามาร่วมทีม โดยรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

Digital Marketing

รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Digital Maketing Specialist *** ด่วน

(เงินเดือนสตาร์ท 20,000 –35,000 บาท/เดือน พิจารณาตามประสบการณ์)

วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565

ลักษณะงาน

✅ ดูแล Digital Marketing Strategy ช่องทาง E-Commerce 
✅ จัดสรร ควบคุมดูแล วางแผนกลยุทธ์ และบริหารงบในการใช้สื่อออนไลน์
✅ ศึกษาตลาดตลอดเวลา ติดตาม Market Trends เพื่อนำมาวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด
✅ วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น SEO SEM/PPC
✅ ดูแลรับผิดชอบ บริหารยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมาย
✅ จัดทำรายงานสรุปยอดขาย (Engagement Marketing Report) เพื่อนำเสนอต่อหัวหน้างาน
✅ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรม

✅ Microsoft Word
✅ Microsoft Excel
✅ Microsoft PowerPoint
✅ Digital marketing tools
***ถ้าสามารถใช้โปรแกรมกราฟิกได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

คุณสมบัติ

✅ วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป
✅ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
✅ ตรงต่อเวลา
✅ มีทักษะในการสื่อสารดี
✅ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
✅ มีรถยนตร์ส่วนตัว สามารถขับรถได้

***ถ้าสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ****

 สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันกลุ่ม กองทุนสำรอง โบนัส และอื่นๆ

 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครผ่าน https://hengtechco.com/jobs/

 Resume / portfolio

 วิดีโอแนะนำตัวเอง และประสบการณ์ ไม่เกิน 3 นาที (Upload และ ส่ง Link มาตาม link ด้านบน)

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hengtechco