ประกาศรับสมัครพนักงาน

บริษัท เฮงเทค จำกัด (ศรีราชา ชลบรี) ต้องการพนักงานทีมีใจรักในบล็อคเชน เกมส์ เวบ 3.0 และมีทัศนคติเดียวกันกับเรามาร่วมทีม โดยรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

Tester

รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Tester *** ด่วน

(เงินเดือนสตาร์ท 30,000 –50,000 บาท/เดือน พิจารณาตามประสบการณ์)

ลักษณะงาน

✅ เขียนและทดสอบระบบเกมส์ แอพพลิเคชั่น
✅ เขียนรายงานผลการทดสอบ และแก้ไขเบื้องต้น
✅ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และวางแผนแนวทางการแก้ไข

โปรแกรม

✅ Node Js
✅ Javascript

คุณสมบัติ

✅ วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป
✅ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
✅ ตรงต่อเวลา
✅ มีทักษะในการสื่อสารดี
✅ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

***ถ้าสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ****

 สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันกลุ่ม กองทุนสำรอง โบนัส และอื่นๆ

 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครผ่าน https://hengtechco.com/jobs/

 Resume / portfolio

 วิดีโอแนะนำตัวเอง และประสบการณ์ ไม่เกิน 3 นาที (Upload และ ส่ง Link มาตาม link ด้านบน)

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hengtechco