ระวัง! ภัยจาก WiFi สาธารณะ ที่คุณอาจมองข้าม

การใช้ Wi-Fi สาธารณะนั้นเป็นสิ่งที่สะดวกสบาย แต่อาจแฝงภัยร้ายหากคุณไม่ระวัง

What is Wi-Fi?

     WiFi หรือ (Wireless Fidelity) คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผ่านระบบวิทยุสื่อสารอัตโนมัติ ซึ่งสามารถใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับอินเทอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่น ๆ ของบ้าน หรือสถานที่อื่น ๆ

     WiFi ถูกใช้อย่างแพร่หลายในบ้าน, สำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า, มหาวิทยาลัย, สนามบิน และสถานที่อื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก

Wi-Fi ทำงานอย่างไร

     WiFi สามารถทำงานได้หลายวิธี แต่วิธีการทำงานหลักของ WiFi คือ การใช้อุปกรณ์วิทยุสื่อสารอัตโนมัติเพื่อส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านบริเวณที่ WiFi กำหนด ซึ่งปกติจะอยู่ในช่วงความถี่ 2.4 ถึง 2.5 GHz อุปกรณ์ WiFi จะมีอุปกรณ์ตัวกล่องขนาดเล็กที่ชื่อว่า “เร้าเตอร์ (router)” ซึ่งจะมีการตั้งค่าให้ส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์

Free Wi-Fi  คืออะไร

     Free WiFi นั่นก็คือ WiFi ที่มีการให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการให้บริการที่นิยมมากขณะนี้ ซึ่งสามารถรับบริการได้ที่สถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร หน่วยงานราชการ และสถานที่อื่น ๆ

     ซึ่งโดยปกติ Free WiFi จะมีความปลอดภัยประกอบด้วยการใช้รหัสผ่านเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะบุคคลที่เข้าร่วมการใช้บริการเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยของ WiFi สาธารณะมักจะไม่มีการเข้ารหัส (Encrypt) นั่นหมายความว่าข้อมูลทุกอย่างที่คุณรับส่งบนเครือข่ายจะสามารถถูกดักข้อมูลได้ ทำให้คุณมีความเสี่ยงที่จะถูกขโมยข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ หรือข้อมูลธนาคารได้

วิธีเชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะอย่างปลอดภัย

    1. ใช้ซอฟต์แวร์ VPN หรือย่อมาจาก Virtual Private Network นั่นเอง โดย VPN จะทำการเข้ารหัสข้อมูลที่คุณรับส่งบนอินเทอร์เน็ต ทำให้การดักข้อมูลนั้นทำได้ยากมากยิ่งขึ้น

   2. มีคือมีความเป็นไปได้ที่ผู้ไม่หวังดีสร้าง WiFi ปลอมที่ออกแบบให้เหมือน WiFi ที่ใช้ทั่วไป เมื่อคุณหลงกลเชื่อมต่อ WiFi เหล่านี้ ผู้ไม่หวังดีจะทำการดักข้อมูลทุกอย่างในขณะที่คุณใช้งานอินเทอร์เน็ต การป้องกันคือต้องตรวจสอบชื่อของ WiFi ที่จะเชื่อมต่อให้ดีเสียก่อนไม่ฉะนั้นก็เสร็จโจรจ้า

    3. ระมัดระวังในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญในขณะที่ใช้ WiFi สาธารณะ เช่น ไม่ควรเข้าสู่ระบบแอปธนาคาร หรือทำการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตขณะที่ใช้งาน WiFi สาธารณะอย่างเด็ดขาด เป็นต้น

      อย่างไรก็ตามวิธีการป้องกันตัวเองขณะใช้งาน WiFi สาธารณะยังมีอยู่อีกหลายอย่าง เช่น การเปิดใช้งาน Firewall และการใช้งานซอฟต์แวร์ Antivirus และหมั่นอัพเดทซอฟต์แวร์นี้อย่างสม่ำเสมอ

Image Credits : pressfoto

ป้ายกำกับ

ยังไม่ระบุตำแหน่ง