YouTube กำลังทดสอบฟีเจอร์ใหม่เพื่อซื้อขายสินค้าใน YouTube Shorts ให้ครีเอเตอร์ในสหรัฐฯ และผู้ชมในสหรัฐฯ อินเดีย บราซิล แคนาดา และออสเตรเลีย โดยครีเอเตอร์สามารถใส่แท็กสินค้าของตนเองในวิดีโอบน YouTube Shorts และผู้ซื้อสามารถกดซื้อของได้เลยภายในแอปพลิเคชัน ขณะนี้เปิดทดลองให้ครีเอเตอร์บางคนในสหรัฐฯ

YouTube ทดลองฟีเจอร์ดังกล่าวเพราะต้องการเพิ่มแหล่งรายได้ของบริษัทขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ธุรกิจโฆษณาของแพลตฟอร์มชะลอตัวลงด้วย นอกจากนี้ YouTube ยังต้องการแข่งขัน TikTok ที่เพิ่งทดลองฟีเจอร์ลักษณะเดียวกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อขยายสู่บริการอีคอมเมิร์ซมากขึ้น

Michael Martin ผู้จัดการทั่วไปของฝั่ง YouTube Shopping เผยว่าบริษัทมีแผนการ 2 อย่างในปี 2023 คือการจ่ายค่าคอมมิชชันให้กับครีเอเตอร์ที่ขายสินค้าผ่านลิงก์ในวิดีโอ และจะจ่ายเงินในครีเอเตอร์ 45% จากรายได้ที่ได้จากการโฆษณาใน Shorts

ที่มา :  www.ft.com , www.blognone.com

credit photo by : www.ft.com

ป้ายกำกับ

ยังไม่ระบุตำแหน่ง