Tester

ประกาศรับสมัครพนักงาน

บริษัท เฮงเทค จำกัด (ศรีราชา ชลบรี) ต้องการพนักงานทีมีใจรักในบล็อคเชน เกมส์ เวบ 3.0 และมีทัศนคติเดียวกันกับเรามาร่วมทีม โดยรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

Tester

รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Tester *** ด่วน

(เงินเดือนสตาร์ท 30,000 –50,000 บาท/เดือน พิจารณาตามประสบการณ์)

ลักษณะงาน

✅ เขียนและทดสอบระบบเกมส์ แอพพลิเคชั่น
✅ เขียนรายงานผลการทดสอบ และแก้ไขเบื้องต้น
✅ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และวางแผนแนวทางการแก้ไข

โปรแกรม

✅ Node Js
✅ Javascript

คุณสมบัติ

✅ วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป
✅ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
✅ ตรงต่อเวลา
✅ มีทักษะในการสื่อสารดี
✅ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

***ถ้าสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ****

 สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันกลุ่ม กองทุนสำรอง โบนัส และอื่นๆ

 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครผ่าน https://hengtechco.com/jobs/

 Resume / portfolio

 วิดีโอแนะนำตัวเอง และประสบการณ์ ไม่เกิน 3 นาที (Upload และ ส่ง Link มาตาม link ด้านบน)

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hengtechco

AWS Quest ใช้ metaverse เพื่อสอน cloud

AWS Cloud Quest

ถ้าเรียนไปด้วย สนุกไปด้วยผ่านเกมส์บน metaverse ก็คงดีไม่น้อย Amazon Cloud Quest ได้สร้างเกมส์ผ่านการเรียนรู้โดยที่ให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นนักพัฒนาเมือง เรียนรู้การสร้างระบบ cloud ผ่านกิจกรรมที่ใช้บริการบน AWS

เล่นเกมส์ได้ความรู้

คุณจะแก้ปัญหาทั่วทั้งเมือง Cloud Quest เสมือนจริงโดยทำแบบฝึกหัดการเรียนรู้ เช่น ห้องแล็บ แบบทดสอบ และปริศนา

AWS Cloud Quest คืออะไร

ถ้าจะเปรียบประเภทของเกมส์ก็คือเกมส์ประเภท Role-play ที่คุณจะถูกจำลองให้สร้าง

เมืองผ่านมิชชั่นการสร้างระบบเก็บข้อมูลแบบ cloud สอนสร้าง lab หรือชาเลนจ์ที่ทำเอง

คุณจะต้องแก้ปัญหาให้ชาวเมืองผ่านระบบ cloud
เบื้องต้นจะมี 12 ภารกิจเกี่ยวกับระบบ cloud computing
คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในฝีเท้าของคุณเอง และการฝึกอบรมด้านเทคนิคของคุณจะได้รับการสนับสนุนโดยใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ความท้าทาย DIY รางวัล ปริศนา และการจำลอง

สำหรับผู้ที่กำลังต้องการใบรับรองที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรม เกม AWS Cloud Quest ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ AWS Certified Cloud Practitioner ได้ด้วย ซึ่งเกม AWS Cloud Quest เปิดให้เล่นได้แล้วทั่วโลกบน PC ผ่าน AWS Skill Builder

นักศึกษาฝึกงาน

***รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา ปี 2022***

บริษัท เฮงเทค จำกัด (ศรีราชา ชลบุรี) มีความพร้อมและยินดีที่จะรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรี และปวส. ตลอดปี 2022

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • Blockchain Developer (NFT Games)
 • Front-end Developer (Games Programing)
 • Back-end Developer (Games Programing)
 • Graphic Designer (Games Design)
 • Graphic Designer (Digital Marketing)
 • Digital Maketing Specialist

ลักษณะการฝึกงานและสหกิจศึกษา

 •  ปฏิบัติงานที่ออฟฟิศ
 • ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองได้
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะในการสื่อสารดี
 • มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

สำหรับผู้ที่สนใจ

สามารถกรอกใบสมัครผ่าน https://hengtechco.com/jobs/ เท่านั้น

 • Resume / portfolio
 • วิดีโอแนะนำตัวเอง และประสบการณ์ ไม่เกิน 3 นาที (Upload และ ส่ง Link มาที่เว็บบริษัท )
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hengtechco

Digital marketing

ประกาศรับสมัครพนักงาน

ริษัท เฮงเทค จำกัด (ศรีราชา ชลบรี) ต้องการพนักงานทีมีใจรักในบล็อคเชน เกมส์ เวบ 3.0 และมีทัศนคติเดียวกันกับเรามาร่วมทีม โดยรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

Digital Marketing

รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Digital Maketing Specialist *** ด่วน

(เงินเดือนสตาร์ท 20,000 –35,000 บาท/เดือน พิจารณาตามประสบการณ์)

วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565

ลักษณะงาน

✅ ดูแล Digital Marketing Strategy ช่องทาง E-Commerce 
✅ จัดสรร ควบคุมดูแล วางแผนกลยุทธ์ และบริหารงบในการใช้สื่อออนไลน์
✅ ศึกษาตลาดตลอดเวลา ติดตาม Market Trends เพื่อนำมาวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด
✅ วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น SEO SEM/PPC
✅ ดูแลรับผิดชอบ บริหารยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมาย
✅ จัดทำรายงานสรุปยอดขาย (Engagement Marketing Report) เพื่อนำเสนอต่อหัวหน้างาน
✅ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรม

✅ Microsoft Word
✅ Microsoft Excel
✅ Microsoft PowerPoint
✅ Digital marketing tools
***ถ้าสามารถใช้โปรแกรมกราฟิกได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

คุณสมบัติ

✅ วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป
✅ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
✅ ตรงต่อเวลา
✅ มีทักษะในการสื่อสารดี
✅ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
✅ มีรถยนตร์ส่วนตัว สามารถขับรถได้

***ถ้าสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ****

 สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันกลุ่ม กองทุนสำรอง โบนัส และอื่นๆ

 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครผ่าน https://hengtechco.com/jobs/

 Resume / portfolio

 วิดีโอแนะนำตัวเอง และประสบการณ์ ไม่เกิน 3 นาที (Upload และ ส่ง Link มาตาม link ด้านบน)

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hengtechco

Hengtech co รับสมัครพนักงาน

ประกาศรับสมัครพนักงาน

บริษัท เฮงเทค จำกัด ต้องการพนักงานทีมีใจรักในบล็อคเชน เกมส์ เวบ 3.0 และมีทัศนคติเดียวกันกับเรามาร่วมทีม โดยรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

Front-end Developer

รายละเอียด ดังนี้
(เงินเดือนสตาร์ท 20,000-40,000 บาท/เดือน พิจารณาตามประสบการณ์)
 
👉 ลักษณะงาน
✅ Games
✅ Application
✅ Digital Platform
👉 โปรแกรม
✅ construct3
✅ Photon Engine
✅ Unity
✅ Illustrator
✅ Photoshop
👉 คุณสมบัติ
✅ วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป
✅ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
✅ ตรงต่อเวลา
✅ มีทักษะในการสื่อสารดี
✅ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี

UX/UI/Graphic Designer

(เงินเดือนสตาร์ท 20,000-30,000 บาท/เดือน พิจารณาตามประสบการณ์)
👉 ลักษณะงาน
✅ Application
✅ Web
✅ Games
✅ Digital Media
👉 โปรแกรม
✅ Illustrator
✅ Photoshop
✅ XD
✅ After Effects
***ถ้าสามารถใช้โปรแกรม 3 มิติ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ***
👉 คุณสมบัติ
✅ วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป
✅ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
✅ ตรงต่อเวลา
✅ มีทักษะในการสื่อสารดี
✅ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี

สมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครผ่าน https://hengtechco.com/jobs/
📍 Resume / portfolio
วิดีโอแนะนำตัวเองและประสบการณ์ ไม่เกิน 3 นาที (Upload และ ส่ง Link Youtube หรือ อื่นๆ)